Sinds 11 november 2017 bestaat Bilderdijk 150 jaar en daarom hebben we 2017 uitgeroepen tot het

                              

               Jubileumjaar van Bilderdijk


Wat waren onze activiteiten in dit jubileumjaar?


Alleereerst hebben we op 12 februari een uitvoering van het jeugdtoneel van Bilderdijk gehad,

getiteld: ‘Willem Bilderdijk en de paarse kralen’

Voor verdere informatie over deze voorstelling   klik hier
Verder is er eind februari een speciaal magazine

uitgekomen over de rijke 150 jarige historie van

Bilderdijk (dit magazine is verspreid onder leden,

donateurs en bezoekers van onze voorstellingen)


Voor belangstellenden hebben wij nog een aantal

exemplaren beschikbaar; stuur een mailtje: zie contact

Onze jubileumvoorstellingen,’ Café Jubilée’, zijn uitgevoerd op: 17, 18 ,24 en 25 maart.

Voor verdere informatie en foto’s op de daaropvolgende pagina’s  klik hier


Op 11 november, de oprichtingsdatum, werd een bijzondere jubileumreceptie gehouden voor genodigden. Voor een fotoreportage van deze bijzondere jubileumreceptie,   klik hier