BILDERDIJK speelt WANJA | GEEN WANJA


Op vrijdag 4, zaterdag 5 en vrijdag 11 maart 2016 speelde Bilderdijk bij de Haverkamp in Markelo

Wanja | Geen Wanja van Jacques Vriens met een klein beetje Tsjechov


Het stuk gaat over een aan lager wal geraakte toneelspeler, Charles de Bruin, die altijd opschept

dat hij vroeger belangrijke rollen speelde zoals Oom Wanja van Tsjechov. Hij kan er nog altijd hele

stukken uit citeren, en doet dat ook voortdurend, al speelde hij in werkelijkheid al jarenlang alleen

nog onnozele rolletjes in een soapserie en een kinderprogramma. En tegenwoordig verblijft hij in

een opvanghuis voor daklozen. Op een avond keert hij terug naar de vrouw waar hij ooit mee

getrouwd was en de zoon die ze samen hebben...........

Aan het begin van het stuk, en ook direct na de pauze, zien we twee scènes uit Oom Wanja van

Tsjechov. Dat is het stuk waarin Charles de Bruin zogenaamd een belangrijke rol gespeeld zou

hebben. Het is alsof we een inkijkje krijgen in zijn herinnering. Veel van de tekst uit de scènes van

Tsjechov horen we hem later trots citeren. Dat maakt extra pijnlijk duidelijk dat in feite zijn leven net

zo mislukt is als dat van Oom Wanja. Gelukkig weten zijn ex-echtgenote Heleen en zijn zoon

Willem anders met het leven om te gaan.


Rolbezetting:

Heleen, huisvrouw - Miranda Vruwink

Frank, haar tweede man - Piet Meiberg

Willem, haar zoon - Gerard Bakker

Charles de Bruin, haar eerste man - Niek Tijink

Liselotte, zijn vriendin - Hermien Hannink

Monique Teunissen, maatschappelijk werkster - Mirjam Brinkmans

Marina, een oude dienstbode - Corrie Boers

Astrow, een met de familie bevriende huisarts - Jurgen Bruggeman

Oom Wanja, een hardwerkende herenboer - Herbert Hoevink

Jelena, zijn mooie schoonzus - Hilde van Woudenberg

Alexander, professor en echtgenoot van Jelena - Niek Tijink

Sonja, het nichtje van Oom Wanja - Mirna van Dartel

Muziek - Fiora Beuger

Regie - Leonard Beuger

voor foto’s klik op: