DISCRETIE VERZEKERD 
(Edward Albee: Everything in the Garden - vert. Ernst van Altena)

Jenny en Richard wonen in de betere buitenwijk, en vinden het heel belangrijk mee te kunnen doen met hun buren - zij willen ook lid zijn van de tennisclub, hun dochter naar een sjieke kostschool kunnen sturen en een broeikasje laten plaatsen in de tuin. Het ontbreekt hen echter aan geld. Richard wil ook vooral niet dat zijn vrouw erbij gaat werken. Wat zouden de buren er wel niet van vinden...
Totdat op zekere dag een Franse dame Jenny een voorstel doet dat ze niet kan weigeren. 
Alles voor de Tuin (1962) was een tragi-komedie van de Engelse schrijver Giles Cooper, waarin hij de spot dreef met het materialisme, de statusgevoeligheid en de treurige burgerlijkheid van zijn tijdgenoten. In de nog wat cynischer versie van de Amerikaanse auteur Edward Albee (1967) werd het een wereldsucces, dat in alle landen tot het standaardrepertoire is gaan behoren. 
In de uitvoering van Bilderdijk zijn de personages en hun omstandigheden maar al te herkenbare karikaturen van mensen zoals we die nog altijd om ons heen zien. We kunnen niet anders dan er hartelijk om lachen als we zien hoe ze anderen en vooral ook zichzelf bedriegen - maar een beetje wrang blijkt die humor toch wel te zijn.

RICHARD - een chemisch laborant - Gerard Bakker
JENNY - zijn aantrekkelijke vrouw - Hermien Berendsen
SANDY - hun dochter van 17 of 18 jaar - Mirna van Dartel
JACK - hun niet onbemiddelde buurman - Piet Meiberg
Mme. LATOUR - een vrouw van de wereld - Anita Bolink
DE BUREN:
CHUCK en BERYL - Jurgen Bruggeman en Hermien Hannink
GILBERT en LOUISE - Rudi Smit en Marietje Scholten
CYNTHIA en PERRY - Karin Blankenstijn en Herbert Hoevink

REGIE - Leonard Beuger

6, 7 & 13 maart 2015 - 20.00 uur
Zaal De Haverkamp, Stationsstraat 30, Markelo - € 8,–