Op vrijdag 18 en zaterdag 26 maart 2011 heeft Bilderdijk op succesvolle wijze opgevoerd:

Adel Blank van Alex van Warmerdam

Korte inhoud:

Adel Blank is stervende en eist in haar laatste levensdagen liefdevolle verzorging en volledige toewijding van haar omgeving. Ze is bang, onuitstaanbaar, dominant en veeleisend. Haar personeel probeert, niet geheel vrij van opportunisme, haar bevelen op te volgen. Er wordt gedwee in de zieke geïnvesteerd, maar het verlangen naar haar sterfdag en het te verdelen vermogen zijn unaniem. De spelers zijn: (op de foto vlnr) Gerard Bakker, Hermien Berendsen, Miranda Vruwink, Piet Meiberg, Niek Tijink en Karin Blankenstijn.